Copyright

Colofon
Deze website is tot stand gekomen onder verantwoording van Upke Dupke.
Webmaster: Frank Vroomen
Design & programmering: Frank Vroomen Mediamens, Sittard - Amsterdam

Auteursrechten
Alle rechten op namen, beelden en logo’s berusten bij de respectievelijke eigenaars.
Een bezoeker mag geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere in deze website opgeslagen informatie openbaar maken, verspreiden of verveelvoudigen zonder (schriftelijke) toestemming van Upke Dupke. Gebruik voor persoonlijke doeleinden is toegestaan. Citeren mag, mits met bronvermelding.


Disclaimer | Copyright | info@upkedupke.nl